Wat is het nut van ICT in de zorg?

Wat is het nut van ICT in de zorg?

ICT speelt op vrijwel elk gebied in onze huidige samenleving een belangrijke rol. Dit is dus ook in de gezondheidszorg het geval. Ook de zorg wordt steeds meer van technologie afhankelijk. Van diagnostiek tot ziektebeheersing: alle zorgverleners en patiënten plukken optimaal de vruchten van technologie in de gezondheidszorg. Er is dan ook geen aspect van de gezondheidszorg dat niet door technologie is beïnvloed.

De algemene voordelen van ICT in de gezondheidszorg

Een elektronische archivering vermindert bijvoorbeeld veel van de inefficiënties en fouten van papieren documenten. Innovatieve diagnostische hulpmiddelen stellen de zorgverleners in staat om ziekten sneller te identificeren dan anders het geval zou zijn. Maar ook zeer geavanceerde technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, versnellen de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen en helpen bij de beeldanalyse voor het opsporen van ziekten.

ICT is tegenwoordig in bijna elk aspect van de gezondheidszorg ingebakken. Dit is iets wat tot een grotere behoefte aan innovatie en beheer van alle verschillende technologieën leidt. Hieronder gaan we iets verder in op drie van de belangrijkste voordelen van technologie in de gezondheidszorg.

Toegang tot patiëntendossiers

Eén van de wijdverbreide toepassingen van ICT in de gezondheidszorg is de invoering van elektronische patiëntendossiers (EPD’s). EPD’s maken de gezondheidsinformatie van patiënten direct voor zorgverleners en patiënten toegankelijk. Het gebeurt door geautomatiseerde workflows tussen de mensen en technologieën te ondersteunen.

Patiënten hoeven de dokterspraktijk bijvoorbeeld niet meer te bellen om hun testresultaten te horen. Ze kunnen nu immers hun EPD eenvoudig op het patiëntenportaal bekijken. Zorgteams kunnen bovendien met dezelfde up-to-date informatie hun besluitvorming coördineren. En al het administratief personeel besteedt zo veel minder tijd aan papierwerk en telefoongesprekken om deze belangrijke informatie uit te wisselen.

Een verbeterde toegang tot zorg

De toegang tot de gezondheidszorg is één van de belangrijkste belemmeringen voor een kwaliteitszorg. De kosten, afstand en fysieke beperkingen voorkomen vaak dat patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Iets wat tot een vertraagde behandeling leidt.

Telehealth (ook wel E-health genoemd) heeft bewezen het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp te verminderen. En de kosten voor patiënten en zorgverleners te verlagen. Draagbare diagnostische hulpmiddelen maken het daarnaast voor zorgverleners mogelijk om patiënten in hun huis te behandelen in plaats van naar een zorgpraktijk te moeten reizen.

Het gebruik van E-health oplossingen is als gevolg van de COVID-19 pandemie flink toegenomen. Deze telehealth maakt nu, door middel van een stimuleringspakket van de Nederlandse overheid, zelfs meer deel van de gezondheidszorg uit. Dit om allerlei innovaties in de zorg te stimuleren en om de zorg efficiënter en goedkoper te maken.

Een betere diagnostiek

ICT heeft de diagnostiek in alle opzichten verbeterd: van nauwkeurigheid tot snelheid en toegankelijkheid. Speciale computers worden volop gebruikt om medische apparaten te bedienen die CT scans, echo’s, MRI’s of bloedonderzoeken uitvoeren.

De moderne diagnostische technologie speelt dan ook een sleutelrol bij het aanpakken van één van de grootste problemen in de gezondheidszorg: chronische ziekten. Hart en vaatziekten plus diabetes komen veel in ontwikkelde landen zoals Nederland voor. Maar de moderne technologie kan de ernst ervan helpen verminderen.

Lagere kosten en een betere patiëntgerichte zorg

Het gebruik van de juiste ICT structuur heeft onder meer het potentieel om lagere kosten en een betere patiëntgerichte gezondheidszorg te bevorderen. Het kan daarnaast de kwaliteit van de zorg en informatie uitwisseling verbeteren. Gezondheidswerkers interactief opleiden en patiënten beter (online) informeren. Plus de interactie met patiënten en zorgverleners stimuleren.

Uiteindelijk is het een feit dat van alle sectoren die in de afgelopen decennia baat bij de acceptatie van ICT hebben gehad, fe gezondheidszorg waarschijnlijk de belangrijkste is. Bijgevolg verbeterde dit de kwaliteit van ons leven. De toekomst zal bovendien, met diverse ultra moderne tech ontwikkelingen in de zorg, nog veel baanbrekender zijn. Denk alleen maar aan de mogelijkheden van 3D-printen, kunstmatige organen, robotchirurgie, health wearables en virtual reality (VR). Het mag duidelijk zijn: het gebruik van ICT in de zorg is van top belang.