Wat valt er allemaal onder ICT?

Wat valt er allemaal onder ICT?

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft zowel professioneel als persoonlijk een enorme invloed op diverse aspecten van ons leven gehad. Dit gebeurde met name door het delen van onze kennis te verbeteren en de informatie- en communicatiestroom te vergroten.

Hoewel er geen eenduidige, universele definitie van ICT bestaat. Wordt er algemeen aangenomen dat de term ICT verwijst naar alle apparaten, netwerk componenten, toepassingen en systemen  die mensen en organisaties gebruiken om samen te communiceren in de digitale wereld. 

Een optimale digitalisering van onze wereld

De kern van ICT bestaat daarbij uit software, hardware, netwerken en media voor het leveren van allerlei diensten. Dit zijn allemaal onderdelen die met name voor het verzamelen, presenteren, verwerken, opslaan en verzenden van informatie worden gebruikt. Iets wat onder meer via spraak, data, tekst en visuele informatie plaatsvindt. ICT bevordert daarmee het ideale idee van een optimale digitalisering van onze wereld. En doet dit in de vorm van het gebruik van diverse moderne technologieën en apparaten.

ICT en al haar communicatietechnologieën

De term informatietechnologie (IT) is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstaan. IT is het gebruik van computersystemen of apparaten om toegang tot informatie te krijgen.

IT professionals voeren daarbij verschillende soorten functies uit. Variërend van het installeren van applicaties tot het ontwerpen van complexe computernetwerken. Vooral de laatste decennia is het populair geworden om de IT term naar ICT te verbreden. Om er zo expliciet het gebied van elektronische communicatie in op te nemen.

ICT verwijst op deze wijze naar alle mogelijke communicatietechnologieën, waaronder het internet, draadloze netwerken, mobiele telefoons, computers, software, middleware, videoconferenties en sociale netwerken. Plus alle andere mediatoepassingen en -diensten waarmee gebruikers hun informatie in een digitale vorm kunnen openen, ophalen, opslaan, verzenden en manipuleren.

De voortdurende vooruitgang in ICT

De lijst van ICT componenten is uitputtend te noemen en blijft ook alsmaar groeien. Sommige van deze componenten, zoals computers en telefoons, bestaan al tientallen jaren. Maar anderen, zoals smartphones, digitale tv’s en robots, zijn recentere toevoegingen.

ICT speelt een belangrijke rol bij de groei van elk bedrijf. Het verbetert immers de communicatie met al zijn medewerkers, automatiseert veel bedrijfsactiviteiten en vergroot bovendien de transparantie van diverse projecten.

Dat zorgt niet alleen voor meer klant- en medewerkerstevredenheid, maar verhoogt ook de winst en geeft de mogelijkheid om als bedrijf verder te groeien. De voortdurende vooruitgang in ICT kan tot flink wat voordelen op meerdere bedrijfsgebieden leiden.

Als voorbeeld kan er gemeld worden dat het gebruik van IM chattools een bedrijf positief helpt om de kloof tussen de diverse bedrijfsteams te overbruggen en ze op één lijn te houden. Dat is zo dan ook een veel betere tool dan door eindeloze e-mails te kammen.

De vooruitgang in communicatiesnelheid en de kwaliteit van apparaten voor gegevens in- en uitvoer hebben daarnaast tot effectievere educatieve methoden en technieken geleid. Interactieve online cursussen bieden werknemers en studenten bijvoorbeeld de kans om in een individueel passend tempo te leren.

De toekomst van ICT

Informatie- en communicatietechnologieën spelen een belangrijke rol in alle aspecten van de moderne samenleving. ICT heeft de manier veranderd waarop we met elkaar communiceren. Hoe we de benodigde informatie vinden, werken, zaken doen, of met overheidsinstanties omgaan. En hoe we ons sociale leven leiden.

In de wereld van de toekomst zal ICT bovendien een zeer belangrijke rol bij de convergentie van snel computergebruik tezamen met een snelle communicatie spelen. Plus alle andere slimme computerwetenschappen en toepassingen. Denk daarbij onder meer aan toepassingen voor kunstmatige intelligentie, slimme e-business en steden. Of wat dacht je van smart home toepassingen en mesh netwerken.

Je begrijpt het al. Er valt veel onder ICT. Juist daarom zijn ICT toepassingen zo belangrijk voor al onze moderne informatie en communicatie toepassingen. ICT zal onze toekomst zo ook aangenaam blijven bepalen en vormgeven.